LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 11 sierpnia 2017 10:15

Wyniki naboru wniosków 4/2017 oraz 5/2017

Napisał

W dniu 7.08.2017r. o godzinie 13:00 w siedzibie biura LGD, ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w sprawie oceny operacji, dotyczące trzech zakończonych w dniu 15.07.2017r. naborów nr: 4/2017 i 5/2017. W w/w naborach złożono łącznie 22 operacje.

W naborze 4/2017 " BUDOWA I PRZEBUDOWA NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ " złożono 14 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania.. Na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, tj. 2 381 819,00 złotych znajduje się 12 operacji. 3 operacje z wybranych znajdują się poza limitem. W naborze 5/2017 " BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH ", złożono 8 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania . Na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, tj. 2 018 181,00 złotych znajdują się wszystkie 8 operacji. Listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach w załączeniu. W załączeniu także pełny protokół z posiedzenia Rady LGD.  Cała dokumentacja wraz z wnioskami została przekazana do Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji. Wnioskodawcom przysługuje prawo złożenia protestu od wyników oceny. Procedura odwoławcza wraz z wzorem formularza protestu w załączeniu.

Czytany 1983 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 sierpnia 2017 13:32

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo