LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 30 czerwca 2017 14:53

Wyniki naborów wniosków 1/2017, 2/2017 i 3/2017.

Napisał

W dniu 26.06.2017r. o godzinie 13:00 w siedzibie biura LGD, ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w sprawie oceny operacji, dotyczące trzech zakończonych w dniu 19.05.2017r. naborów nr: 1/2017, 2/2017 i 3/2017. W w/w naborach złożono łącznie 26 operacji.

W naborze 1/2017 "Rozwijanie działalności gospodarczej" złożono 14 wniosków.  12 wniosków uzyskało pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania. Jeden wniosek nie uzyskał minimalnej, wymaganej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i nie został on wybrany do dofinasowania. Jeden wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej  gdyż nie spełniał wymogów tej oceny. Na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,  tj. 1 650 000,00 złotych znajduje się 9 operacji. 3 operacje z wybranych znajdują się poza limitem.

W naborze  2/2017 "Promowanie obszaru LSR", złożono 9 wniosków.  8 wniosków uzyskało pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania . Jeden wniosek nie uzyskał minimalnej, wymaganej liczby punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i nie został on wybrany do dofinasowania. Na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,  tj. 260 000,00 złotych znajduje się 5 operacji. 3 operacje z wybranych znajdują się poza limitem

W naborze 3/2017 "Zachowania dziedzictwa lokalnego" złożono 3 wnioski.  3 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i zostały one wybrane do dofinasowania. Na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,  tj. 125 000,00 złotych znajdują się 2 operacje. 1 operacja z wybranych znajduje się poza limitem

Listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach w załączeniu. W załaczeniu także pełny protokół z posiedzenia Rady LGD. 

W ciągu 7 dni od daty posiedzenia Rady LGD w sprawie oceny złożonych wniosków cała dokumentacja wraz z wnioskami zostanie przekazane do Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji.  Wnioskodawcom przysługuje prawo złożenia protestu od wyników oceny. Procedura odwoławcza wraz z wzorem formularza protestu w załączeniu.

Czytany 2162 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 lipca 2017 13:25

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo