LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 19 czerwca 2017 12:06

Pierwsze umowy z beneficjentami PROW 2014-2020 podpisane!

Napisał

W dniu 9 czerwca 2017 roku w obecności wicemarszałka J. Rzepy uroczyście podpisano umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. M.in umowy podpisano z pięcioma beneficjentami z obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym udało się szczęśliwie przejść niełatwą drogę od złożenia wniosku, aż do momentu podpisania umowy na realizację operacji. Kolejni wnioskodawcy czekają już na swoje umowy. Będziemy na bieżąco informować o przyznanych dotacjach.  

Poniżej wykaz projektów, na realizacje których podpisano umowy. 

 

Nazwa wnioskodawcy

Osoba reprezentująca

Gmina/Powiat

Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji
(w zł z VAT)

Wnioskowana kwota pomocy
(w zł)

1.

Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD”

Zarząd Spółdzielni – dwóch członków

Trzcińsko – Zdrój

/ gryfiński

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług oraz wzrost konkurencyjności Spółdzielni Usług Rolnych ROL-BUD poprzez zakup specjalistycznych maszyn wraz z rozbudową bazy magazynowej

626 585,85

300 000,00

Celem operacji jest: zwiększenie produktywności opartej na lepszym wykorzystaniu zasobów firmy w tym poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup koparki i chwytaka oraz przebudowę nawierzchni wraz z przebudową ogrodzenia, a także wzrost konkurencyjności Spółdzielni poprzez zwiększenie zakresu działalności handlowo – usługowej z rynku regionalnego na ogólnopolski.

W skład zadania wchodzą: W ramach operacji zostanie zakupiona koparka oraz chwytak do krawężników a także zostanie przebudowa nawierzchnia wraz z przebudową ogrodzenia, co przełoży się na poprawę jakości świadczonych usług oraz wzrost konkurencyjności Spółdzielni poprzez zwiększenie zakresu działalności handlowo – usługowej z rynku regionalnego na ogólnopolski.

2.

Katarzyna Joanna Żukowska

Katarzyna Joanna Żukowska

Drawsko-Pomorskie

/drawski

Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej świadczącej usługi wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych.

51 000,00 

50 000,00

Celem operacji jest: Wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej  i stworzenie jednego miejsca pracy oraz zakup urządzeń budowlanych.

W skład zadania wchodzą:

Operacja polega za założeniu działalności gospodarczej i zakupie zestawu rusztowań fasadowych, które będą wynajmowane dla firm

remontowo-budowalnych zajmujących się głównie dociepleniem budynków do wysokości 38m. Rusztowania typu plettac: stanowią uniwersalny system rusztowań ramowych , przeznaczony do wielokrotnego użytku.

3.

Irena Anna Starkowska

Irena Anna Starkowska

Ostrowice

/drawski

Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa świadczącego psychologiczne usługi doradcze i badawcze

50 021,67

50 000,00

Celem operacji jest zwiększenie ilości firm i osób prywatnych korzystających ze wsparcia psychologicznego poprzez udostępnienie mieszkańcom obszaru LGD usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, rozwoju edukacyjno-zawodowego oraz badań rynkowych, opinii publicznej i naukowych. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez utworzenie mikroprzedsiębiorstwa świadczącego usługi psychologiczne we wskazanym zakresie i czasie trwania operacji  .

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb określonych grup odbiorców, poprzez świadczenie specjalistycznych usług doradczych i badawczych mieszkańcom powiatu drawskiego, wałeckiego i gminy Drawno w powiecie choszczeńskim. Ofertę stanowi doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności, zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, rozwoju zawodowego oraz kompleksowa obsługa badań rynkowych, opinii publicznej oraz nauk społecznych.

4.

Marek Krzysztof Harańczyk

Marek Krzysztof Harańczyk

Czaplinek

/drawski

Stworzenie całorocznej oferty turystyczno - kulturalno - edukacyjnej

50 000,00

50 000,00

Celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-kulturalno-edukacyjnej jako kompleksowego produktu turystycznego wykorzystującego potencjał kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych oraz utworzenie miejsca pracy bazującego na umiejętnościach i doświadczeniu prowadzącego.

W ramach projektu Wnioskodawca stworzy bazę noclegową w postaci wykonania całorocznego domku holenderskiego, co w połączeniu z realizacją zadań w dziedzinie kultury i edukacji pozwoli na prowadzenie działalności w okresie poza ścisłym sezonem turystycznym. Wykonanie modernizacji istniejącej werandy poprzez wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych, wymianę drzwi oraz ocieplenie zewnętrznej ściany pozwoli na organizowanie warsztatów plastycznych, zajęć tanecznych, imprez edukacyjnych oraz przyjęć urodzinowych dla dzieci. Zmodernizowana weranda służyć będzie również organizacji kameralnych koncertów i spotkań autorskich służących promocji miejsca i zwiększeniu jego atrakcyjności. Trzeci element związany z edukacja przyrodniczą i ekologiczną polega na stworzeniu tabliczek informacyjnych dla wytyczonej ścieżki przyrodniczej znajdującej się na terenie posesji, dla której opracowany już został przewodnik dendrologiczny. Wykonanie tabliczek z nazwami roślin uzupełni ofertę o aspekty edukacji ekologicznej oraz zwiększy atrakcyjność oferty turystycznej w sezonie, a także pozwoli na przyjmowanie grup dziecięcych wiosną i latem.

5.

Monika Chrostowska 

METALLBAU

Monika 

Chrostowska 

Dębno

/myśliborski

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia przedsiębiorstwa w nowoczesną lakiernię

550 000,00

200 000,00

Celem operacji jest uruchomienie innowacyjnej lakierni proszkowej umożliwiającej malowanie elementów wielkogabarytowych,  utworzenie trzech miejsc pracy a także utrzymanie dotychczas istniejących miejsc pracy.

Główne założenia dotyczą unowocześnienia i usprawnienia linii technologicznej w oparciu o nowoczesną lakiernię proszkową. Dzięki inwestycji firma osiągnie wysoki standard produkcyjny pozwalający stać się liderem na rynku branży metalowej, pozyska nowych klientów a także podniesie standardu świadczonych usług. 

6.

Korczowski Rafał Robert

Korczowski Rafał Robert 

Czaplinek

/drawski

Stworzenie oferty ekskluzywnych spersonalizowanych produktów z drewna

50 006,00

50 000,00

Celem operacji jest: stworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją spersonalizowanych wyrobów z drewna oraz świadczącego usługi renowacji antyków. Działanie to spowoduje utworzenie stabilnego, całorocznego miejsca pracy oraz wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD wzmacniając sektor firm o profilu innowacyjnym.

W skład zadania wchodzą:

Utworzenie firmy stolarskiej zajmującej się produkcją ekskluzywnych produktów z naturalnego drewna, takich jak: ramki do okularów, zegarki, klamerki do pasków, organizery na biurko, pamiątki turystyczne itp. oraz renowacją antyków i produkcją mebli z drewna na zamówienie.

7.

Łukasz Paweł

Lewandowski

Łukasz Paweł Lewandowski 

Drawsko Pomorskie

/drawski

Utworzenie Klubu Fitness

50 049,00

50 000,00

Celem operacji jest stworzenie miejsca pracy oraz zaistnienie na rynku nowej firmy – Klubu fitness, która będzie świadczyć profesjonalne usługi, a także poprzez ciągły rozwój i udoskonalenie oferty będzie pozyskiwać nowych klientów

W skład zadania wchodzą: Operacja polega na otwarciu działalności gospodarczej – Klubu Fitness. Nowa firma, będzie realizowała swoje cele dostarczając swoje usługi przyszłym klientom czyli dostęp do siłowni oraz zajęć sportowych. Nowo utworzona działalność będzie pokrywała się z z założeniami i celami LGD oraz wpisywała się w lokalną politykę rozwoju Profesjonalne podejście oraz wysoka jakość usług pozwoli firmie wyróżnić się na tle konkurencji. Klub fitness zaoferuje innowacyjne podejście do tematu aktywności fizycznej wychodząc na przeciw potrzebom przyszłych klientów oferując szeroki wachlarz usług Zaczynać od dostępu do nowoczesnego i zróżnicowanego sprzętu, poprzez indywidualne zajęcia, układanie diety, zajęć rehabilitacyjnych, zakupu karnetu przez internet do organizowania zawodów sportowych. Oferta skierowana była by zarówno dla młodzieży ,osób starszych (45+) jaki niepełnosprawnych.

8.

Usługi Ogólnobudowlane BOMA Mariusz Borysewicz

Mariusz Borysewicz

Myślibórz

/myśliborski

Rozbudowa zaplecza firmy BOMA w zakresie wprowadzenia nowoczesnych technologii i rozwiązań środowiskowych do budownictwa

192 226,27

99 413,00

Celem operacji jest podwyższenie standardu usług poprzez rozbudowę, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i wyposażenie firmy oraz wzrost konkurencyjności firmy dzięki zwiększenie zakresu działalności usługowej z rynku regionalnego na ogólnopolski.

Główne założenia dotyczą przede wszystkim rozbudowy zaplecza firmy BOMA oraz zakupu wyposażenia biura świadczenia usług  na najwyższym poziomie tj. kserokopiarka, ploter, dalmierz laserowy, zestaw mebli, programy komputerowe, profesjonalny aparat fotograficzny.

9.

Marcin Cholewa

Marcin Cholewa

Gryfino

/gryfiński

Firma usługowa zajmująca się specjalistycznym utrzymaniem czystości

100 489,39

100000,00

Celem operacji jest

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, który przyczyni się do zwiększenia wachlarza usług dostępnych na rynku w zakresie utrzymania czystości  

W skład zadania wchodzą: Operacja polega Operacja polegała będzie na utworzeniu nowej firmy usługowej. Przedmiotem działalności będzie świadczenie usług utrzymania czystości:1. Wysokościowe mycie okien, kolektorów słonecznych i elewacji 2 sprzątanie podłóg- dużych powierzchni. Usługa skierowana będzie do firm posiadających sklepy, magazyny, hale, warsztaty, baseny oraz do klientów indywidualnych w zakresie mycia elewacji okien i kolektorów słonecznych. Dla jej funkcjonowania niezbędne będą zakupy inwestycyjne: system do szyb zewnętrznych i wewnętrznych, szorowarka do podłóg, samochód ciężarowy pickup, komputer przenośny, oprogramowanie biurowe.

10.

TARTAK Usługi oraz

 handel drewnem

Agnieszka Kuszczyńska

Choszczno

/Choszczeński

Wzrost zatrudnienia i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa „TARTAK” Usługi oraz handel drewnem poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych

704 421,00

300 000,00

Celem operacji jest: podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie dochodu z działalności gospodarczej poprzez zakup nowych środków trwałych do tartaku i wzrost zatrudnienia

W skład zadania wchodzą: W ramach operacji zostanie zakupiony trak tarczowy oraz podwozie z zabudową typu wywrotka. Zakup nowych środków trwałych jest spowodowany duża ilością zamówień firmy. Zrealizowana inwestycja wpłynie na podniesienie konkurencyjności tartaku oraz spowoduje w efekcie wzrost zdolności produkcyjnych, asortymentu produktów oraz konkurencyjności na rynku usług tartacznych.

Czytany 953 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 czerwca 2017 13:06

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo