LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

środa, 24 maja 2017 11:48

Absolutorium dla Zarządu LGD za tok 2016.

Napisał

W dniu 22 maja 2019 w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Zacharzewski.

Zebrani Członkowie wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.  Komisja  Rewizyjna pod przewodnictwem Andrzeja Chmielewskiego wydała pozytywną opinie  w sprawie sprawozdania finansowego oraz absolutorium dla Zarządu.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło sprawozdanie oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2016. W kolejnym punkcie zebrani Członkowie na wniosek Rady LGD uchwalili nowelizację Regulaminu Rady. Na koniec Zebrania wysłuchano bieżącej informacji na temat stanu realizacji programu Leader w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżących działań Stowarzyszenia, którą przedstawiła Anna Korycka Kozioł - kierownik biura Stowarzyszenia. Na tym obrady zakończono.

Czytany 1586 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo