LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 11 kwietnia 2017 14:00

Uwaga! KONKURS

Napisał

Zapraszamy młodzież gimnazjalną do udziału

w konkursie kwalifikacyjnym do projektu

 

mak

Nagrodą główną jest udział w wakacyjnych dwutygodniowych

warsztatach dziennikarskich w Polsce i Czechach.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach międzynarodowego projektu współpracy  o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” organizuje, wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 osób z 11  lokalnych grup działania z Polski i Czech.

W wyniku przeprowadzonego konkursu kwalifikacyjnego , wyłoniona zostanie  grupa  gimnazjalistów  (docelowo po jednym uczniu/uczennicy z każdej gminy  naszego obszaru), która weźmie udział w bezpłatnych piętnastodniowych polsko-czeskich warsztatach dziennikarskich organizowanych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz w kraju morawsko – śląskim w Czechach. Warsztaty odbędą się w czasie wakacji letnich 2017 roku.  Uczestnicy  przygotowywać będą reportaże, filmowe materiały dziennikarskie, audycje radiowe, dokumentację fotograficzną oraz nowe formy multimedialne.

Planowany harmonogram warsztatów:

Dzień zerowy – przyjazd uczestników 1 dzień przed warsztatami na miejsce warsztatów prowadzonych przez partnerów projektu z Pomorza Zachodniego w dniu 13.08.2017 roku.

1 – 5  dzień – (14 – 19.08.2017 r.). Pierwszego dnia uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 reprezentatywne grupy. Poinformowani będą o programie warsztatów oraz zostaną im przydzielone zadania tematyczne (specjalizacje), które będą realizować w kolejnych dniach.

6 – 10 dzień (19 – 24.08.2017 r.) Przyjazd uczestników do miejsca warsztatowego w Czechach, zakwaterowanie oraz zajęcia warsztatowe c.d..

11 – 15  dzień (24 – 29.08.2017 r.) Przyjazd uczestników projektu do miejsca warsztatów na terenie województwa lubuskiego, zakwaterowanie oraz zajęcia c.d.. Zakończenie warsztatów.

16 dnia wieczorem (30.08) ok. 18.00 powrót uczestników do domów.

 

Wyłonienie uczestników ze szkół – KONKURS KWALIFIKACYJNY

Termin konkursu – od 07 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.

Grupą docelową Konkursu jest młodzież w wieku gimnazjalnym (14-15 lat), zamieszkała na obszarze 11 gmin (Czaplinek, Człopa, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Ostrowice, Tuczno, gmina Wałcz, Wierzchowo i Złocieniec) 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń, który nadeśle:

  • kartę zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
  • pracę spełniającą zasady Konkursu określone w § 6 Regulaminu,
  • oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego dowodu osobistego lub gotowości wyrobienia dowodu osobistego, podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów Uczestnika Konkursu, które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,
  • potwierdzenie woli Uczestnika Konkursu w kwestii uczestniczenia w polsko – czeskich warsztatach w okresie 13-29.08.2017 r. w przypadku uzyskania kwalifikacji w Konkursie oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w warsztatach, które stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu,
  • oświadczenie Uczestnika Konkursu o prawach autorskich i prawie do wykorzystania przez LGD nadesłanej pracy na cele Konkursu, stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.

Kandydaci powinni interesować się dziennikarstwem oraz posiadać umiejętności i szczególne uzdolnienia w zakresie tworzenia różnych form multimedialnych w postaci prezentacji multimedialnych, stron internetowych, blogów, fotoreportaży, lub tworzenia audycji radiowych, krótkiego filmu.

I etap –  zgłaszanie prac na Konkurs

Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.

W ramach Konkursu zgłaszać należy prace o tematyce związanej z obszarem  Powiatu Drawskiego,  Powiatu Wałeckiego oraz gminy Drawno.  Prace mogą dotyczyć aspektów naturalnych,  historycznych, lub gospodarczych. Mogą być związane np. z przyrodą,  kulturą, sportem czy turystyką.  Ich związek z tematyką regionu, w którym Uczestnik mieszka, może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy, różnorodny, szeroko pojęty.

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać pracę/prace własnego autorstwa Uczestnika w jednej z następujących form:

  • film, w tym fabularny, dokumentalny i inne formy filmowe (format AVI, nagrany na płycie CD lub DVD),
  • audycja radiowa, wywiad radiowy (format MP3, nagrana na płycie CD lub DVD),
  • multimedia (prezentacja PowerPoint,  strona internetowa, blog, fotoreportaż; jedna z form nagrana na płycie CD lub DVD),

przy czym Uczestnik  powinien  być przygotowany  na ewentualną osobistą prezentację nadesłanej pracy podczas II etapu Konkursu –  w ciągu maksymalnie  7 minut.

 

II  etap ocena , rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatami, autoprezentacja.

Po ocenie nadesłanych prac przez komisje konkursową wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Biura LGD w Złocieńcu  na ostateczna rozmowę kwalifikacyjną w trakcie której m.in. osobiście zaprezentują swoje prace konkursowe. Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami zostaną ogłoszone wyniki kwalifikacji do udziały w projekcie Młodzieżowa Akademia Komunikacji.

Dla każdej gminy z obszaru LGD mamy zarezerwowane 1 miejsce (łącznie 11 miejsc).

Prace konkursowe prosimy przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, 78-520 Złocieniec, ul Stary Rynek 6.

Prace można także dostarczyć osobiście do naszego biura.

Na prace czekamy do 17 maja 2017 roku. Liczy się data wpływu do Biura LGD..

O termin rozmowy kwalifikacyjnej wybranych kandydatów poinformujemy po zakończeniu oceny nadesłanych prac.

Koordynatorem działań z ramienia LGD i osobą do kontaktu jest Pani Beata Gorkowienko.

Tel. 94372 0325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania poniżej. 

Zapraszamy do udziału!

Czytany 908 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 kwietnia 2017 14:25

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo