LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 04 kwietnia 2017 13:57

Monitoring i konsultacje przy realizacji LSR.

Napisał

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na bieżąco monitoruje i konsultuje stopień jej realizacji. Po grudniowym naborze na przedsięwzięcie „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” ogłoszone zostały już kolejne nabory wniosków na działania: „Rozwijanie działalności gospodarczej”, „Promowanie obszaru LSR” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

W tym półroczu zgodnie z harmonogramem ogłoszone będą nabory wniosków na działania w zakresie odnowy wsi czyli: „Budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych” oraz „Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” dedykowane głównie do JST czyli gmin i powiatów członków LGD. Realizacja założonych w LSR wskaźników zależy wprost od ilości i tematyki składanych w naborach wniosków o dofinansowanie. W dniu 23 marca 2017 roku w biurze LGD w Złocieńcu odbyło się spotkanie z przedstawicieli gmin i powiatów, członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD dla omówienia planowanych przez JST inwestycji w ramach realizacji LSR. Szczegółowo przeanalizowano jak plany samorządów będą wpływać na realizacje założonych wskaźników. W dniu 30 marca 2017 roku w pałacu w Siemczynie odbyło się spotkanie Rady i pracowników LGD połączone ze „Szkoleniem z zakresu finansów – podniesienie wiedzy z zakresu audytu, kontroli oraz ekonomii”. W trakcie tego całodziennego spotkania przeanalizowano bieżące informacje dotyczące realizacji wskaźników LSR. W związku z dużym opóźnieniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” złożyło wniosek do samorządu województwa zachodniopomorskiego o zmiany w harmonogramie naborów i przesunięcie naborów PO Ryby na pierwsze półrocze 2018 roku. Obecnie trwają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LGD przed ogłoszonymi naborami wniosków. W trakcie tych spotkań poza doradztwem świadczonym beneficjentom zbierane są ankiety monitorujące. Wszystkie te działania mają na celu sprawną i rzetelną realizacje naszej Lokalnej Strategii Rozwoju i szybkie reagowanie w przypadku pojawiających się zagrożeń.

Czytany 919 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo